MGR AGNIESZKA PACH

Psycholog, Psychoterapeuta, Ekonomista


MGR KATARZYNA RZEMPOŁUCH

Psychoterapeutka dzieci i młodzieży, magister resocjalizacji i filozofii


MGR LAURA PRZYGODA - LIZIŃCZYK

Psycholog dziecięcy Psychoterapeutka dziecięca


MGR PIOTR PIEPRZOWSKI

Terapeuta uzależnień, psychoterapeuta uzależnień w trakcie obrony pracy dyplomowej, terapeuta środowiskowy, interwent kryzysowy, pedagog, dietetyk


MGR MAGDALENA ROCZEŃ

Psycholog, psychoterapeutka


MGR KAMIL ROGULSKI

Psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych


MGR KAROLINA MAĆKOWIAK

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia


liście-personaliti-ramka-1-min-min

KIM JESTEŚMY

Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin, których łączy holistyczne spojrzenie na naturę człowieka, pasja pomagania i dzielenia się wiedzą.
liście-personaliti-ramka-2-min2

KOMU POMAGAMY?

Udzielamy wsparcia psychoterapeutycznego i psychologicznego dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

OFERTA USŁUGKonsultacja wstępna

Konsultacja psychologiczna jest podstawową formą wsparcia dla osób poszukujących pomocy i  stanowi pierwszy kontakt z psychologiem. Służy rozpoznaniu i nazwaniu potrzeb i celów pacjenta oraz wyborze najlepszej metody wsparcia czy współpracy.

 

Psychoterapia

Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym stosowaniem metod klinicznych i interpersonalnych, wywodzących się ze sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestnicy tego procesu uznają za bardziej pożądane.

Istnieje wiele podejść terapeutycznych. W naszym ośrodku pracujemy, opierając się na koncepcji psychodynamicznej, poznawczo behawioralnej oraz innych podejściach, których skuteczność jest potwierdzona naukowo.

Psychoterapię zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 60 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta.

 

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna polega na rozmowie Pacjenta ze specjalistą, a jej podstawowym celem jest pozytywne wpłynięcie na stan psychiczny. Podczas pierwszej wizyty psychiatra zwykle pyta o ogólne rzeczy dotyczące życia Pacjenta. Mowa tu m.in. o aktualnej sytuacji życiowej, nawykach, ogólnym stanie zdrowia, historii członków rodziny, dotychczasowych problemach i traumatycznych przeżyciach czy też obecnie doświadczanych objawach.
Na podstawie zebranych informacji psychiatra przedstawia wstępne rozpoznanie. Jeśli zachodzi taka konieczność, proponuje leczenie. Może mieć ono formę leczenia farmakologicznego albo zaleci skorzystanie z innej formy pomocy specjalistycznej, w tym np. psychoterapii.

 


Konsultacja seksuologiczna

Konsultacja seksuologiczna mieć charakter jednorazowych konsultacji lub dłuższej pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów zgłaszającej się osoby. Cele te są ustalane podczas pierwszych, wstępnych konsultacji. 

 

Psychoterapia osób z problemem uzależnienia

Psychoterapia osób z problemem uzależnienia skierowana jest do osób cierpiących z powodu uzależnienia, nadużywania substancji lub nałogowych czynności i jednocześnie dla osób, które są gotowe przyglądać się swoim relacjom z ludźmi, emocjom i potrzebom. Specjalista zajmujący się psychoterapią uzależnień ustala podczas konsultacji formę terapii wraz z pacjentem. W terapii indywidualnej spotkania odbywają się raz w tygodniu.

 

Wsparcie psychologiczne

Forma pomocy adresowana do  osób zdrowych, doświadczających problemów życiowych, różnego rodzaju trudności adaptacyjnych bądź też przechodzących różnego rodzaju kryzysy psychologiczne.

 

Konsultacja psychologiczna rodzicielska

Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności do budowania relacji z dzieckiem, więzi opartej na szacunku i zaufaniu czy w nabyciu kompetencji wychowawczych pomagających dziecku w rozwoju i pokonywaniu codziennych trudności.

 

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są inne testy. Podstawą każdej diagnozy jest wywiad z pacjentem.

 

 

PSYCHIATRA 

 

 

Usługa

 

 

Cena

 

 

Pierwsza konsultacja psychiatryczna

 

 

320 PLN (do 45 min)

 

Kolejna konsultacja psychiatryczna

 

 

280 PLN (do 30 min)

 

Konsultacja online kolejna wizyta (może się odbyć tylko wtedy kiedy pacjent był w gabinecie na pierwszej wizycie)

 

 

250 PLN (do 30 min)

 

Wystawienie recepty - kontynuacja leczenia

 

 

150 PLN

 

 

 

PSYCHOLOG

 

 

Usługa

 

Cena

 

Konsultacja wstępna

 

 

190 PLN (60 min)

 

Wsparcie psychologiczne dorosłych

 

 

190 PLN (50 min)

 

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

 

 

190-220 PLN (50 min)

 

 

PSYCHOTERAPIA

 

 

Usługa

 

Cena

 

Konsultacja wstępna

 

 

190-220 PLN (60 min)

 

Psychoterapia dorosłych

 

 

190-220 PLN (50 min)

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 

 

190-220 PLN (50 min)

 

 

 SEKSUOLOGIA 

 

 

Usługa

 

Cena

 

Konsultacja seksuologiczna (indywidualna)

 

 

290 PLN (45 min)

 

 

 

Usługa

 

Cena

 

Terapia uzależnień 

 

 

190 PLN (50 min)

 

Konsultacja psychologiczna rodzicielska

 

 

190 PLN (50 min)

 

Diagnoza psychologiczna 

 

 

od 400 PLN

 

 

 

POTRZEBUJESZ KONTAKTU?

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA PERSONALITI czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 8-20.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Poradni

Zadzwoń do nas: +48 577 002 188 | e-mail: kontakt@personaliti.pl

Pracownia znajduje się w Warszawie

Warszawa al. Jana Pawła II 11 (Piętro IX)

 


lub skorzystaj z formularza


Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe

Dane do przelewu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA PERSONALITI

nr konta  08102049000000880235090579

W tytule proszę podać:
Imię i nazwisko pacjenta i datę wykonania usługi

Psycholog Warszawa