KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych jest:

Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna

00-828 Warszawa ul. Jana Pawła II 11

NIP: 821 161 34 36

Dane kontaktowe przedstawiciela: AGNIESZKA PACH, tel. + 48 696 405 498, e-mail: agnieszkapach@gmail.com


1. Dane osobowe wpisane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej przetwarzane będą w celu umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią  tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w ramach wyrażonej przez Pana/ Panią zgody. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne oświadczenie należy zgłosić na adres e-mail administratora: KONTAKT@PERSONALITI.

2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią.

3. Dane osobowe zbierane w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem będą rzez czas niezbędny do zakończenia całej procedury. w ciągu 30 dni od dnia wysłania do nas wniosku o kontakt za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

4. Przewidywane kategorie odbiorców: pracownicy Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka cookies

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynikają z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 r., dlatego strona internetowa www.personaliti.pl wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie -> podstawa prawna: „Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw”.

Jeżeli jednak nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów i nie chcesz korzystać ze spersonalizowanego serwisu, możesz zrezygnować z zapisywania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 

 

Niniejszym zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: “RODO”) wyrażam wyraźną i dobrowolną
zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna. Tym samym:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych tj. danych dotyczących stanu zdrowia, danych biometrycznych czy genetycznych dla potrzeb związanych z korzystaniem z konsultacji, porady, terapii, mediacji, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej przez Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych teleadresowych dla celów związanych z potwierdzaniem i odwoływaniem wizyt w placówce za pośrednictwem systemu telefonicznego i SMS przez Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna.
- Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna o celu ich zbierania,
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przechowywanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Regulamin dotyczący RODO jest dostępny w siedzibie Psycholog Agnieszka Pach Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna.